06-53706100 info@iowt.nl
. . .

Lid van beroepsverenigingen:

– ICF

MMS-Alumni Network Association

– Alumni Hogeschool Maastricht (Hogere)Hotelschool

 

Maatschappelijk betrokken en lid van o.a.:

– Bestuur MMS-Alumni Network Association

– Bestuur Eerste Bredasche Heerenzitting

– Bestuur Bavel Onderneemt ‘t

– Lions Breda Forum

– Horeca Commissie Golfclub Princenbosch

– Ambassadeur van de Verwenzorg

– Stichting BavelGolf

– Broederschap Vrijdag de 13e