06-53706100 info@iowt.nl

Business Coaching

  • 1ste gesprek

Kennismaken en informatie delen. “samen op zoek naar de “klick”, is er een goede basis voor onderling vertrouwen.

  • 2e gesprek

Samen heldere afspraken maken. Tijd, locatie, aanpak, aantal sessies en inventariseren coachvragen

  • 3e gesprek

Eerste echte Coachsessie met aansluitend een evaluatie.

Samen evalueren, goed afronden en eventuele vervolg contactmomenten afspreken

 

Voor dit blok van eerste 3 gesprekken reken ik een vast bedrag van € 525,-

4e- en volgend gesprek

Dit volgt nadat er aan de verwachtingen is voldaan en er meerdere coachvragen zijn.

Voor elk volgend Life-coachgesprek een vast tarief van € 145,- per coachgesprek. (van ca. 1 uur)

Team Coaching

Hiervoor gelden de zelfde uitgangspunten maar er zal er altijd een offerte op maat gemaakt worden

Genoemde bedragen zijn excl. BTW en eventuele reiskosten