06-53706100 olivier@iowt.nl

Tarieven en Projectvoorwaarden 2020

 

Life coaching (particulier)

1ste gesprek: Kennismaken en informatie delen. Samen op zoek naar de “klick”, is er een goede basis voor onderling vertrouwen.
2e gesprek: Heldere afspraken maken. Tijd, locatie, aanpak, aantal sessies en inventariseren coachvragen
3e gesprek: Eerste echte Coachsessie met aansluitend een evaluatie.
Samen evalueren, goed afronden en eventuele vervolg contactmomenten afspreken

Voor dit blok van eerste 3 gesprekken reken ik een vast bedrag van € 250,-

4e- en volgend gesprek:
Dit volgt nadat er aan de verwachtingen is voldaan, er behoefte is aan continuering en/of er meerdere coachvragen zijn.

Het tarief voor life-coaching is sterk afhankelijk van de situatie, inkomen en mogelijkheden,
Uitgangspunt voor particulieren is € 95,- per coachgesprek. (van ca. 1 uur)