06-53706100 olivier@iowt.nl

Tarieven en Projectvoorwaarden 2020

 

Personal Coaching (zakelijk)

1ste gesprek: Kennismaken en informatie delen. Samen op zoek naar de “klick”, is er een goede basis voor onderling vertrouwen.
2e gesprek: Heldere afspraken maken. Tijd, locatie, aanpak, aantal sessies en inventariseren coachvragen
3e gesprek: Eerste echte Coachsessie met aansluitend een evaluatie.
Samen evalueren, goed afronden en eventuele vervolg contactmomenten afspreken

Voor een blok van eerste 3 gesprekken (zie Life coaching) reken ik een vast bedrag van € 400,-

4e- en volgend gesprek volgt nadat er aan de verwachtingen is voldaan en er meerdere
coachvragen zijn.

Voor elk volgend personal coachgesprek een vast tarief van € 165,- per coachgesprek.

 

IOWT – Consulting:

Uurtarief op ad hoc basis: € 165,-
Uurtarief op Project basis: € 125,-
Uurtarief op Interim basis: € 75,-

IOWT – Lumina:

Lumina Spark assessment € 235,- per stuk. incl. FC ingebonden- en
een digitaal rapport + werkboek en gebruik van de Lumina App.

Lumina Sales assessment € 125,- per stuk. incl. FC ingebonden- en
een digitaal rapport.

Lumina Select assessment € 75,- per stuk. incl. A4 samenvatting
en toelichting.

IOWT – Overig:

Boek: “Er zit (wel) omzet in aardig zijn” € 16,50 vanaf 20 stuks is prijs inclusief een
presentatie op locatie (Nederland)

Reiskosten: € 0,45 per km (volgens Google Maps)
Overige kosten na overleg en akkoord opdrachtgever

• Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW
• Facturatie per maand, betaling binnen 24 dagen na factuurdatum
• Van toepassing zijn de betalings- en leveringsvoorwaarden.
Zie website: www.iowt.nl